*** [Do ludzi…]

Do ludzi, którzy pragną wiecznej radości

poprzez szczęście i miłość,

co w ich sercach gości…

Tęskno mi, Panie…

Do świata bez przemocy,

gdzie ludzie żyć mogą spokojnie,

a żaden z nich w desperacji

nie woła „pomocy!”

Tęskno mi, Panie…

Do społeczeństwa bez skazy,

w którym każdy żyjąc godnie,

tworzy dobrego życia obrazy…

Tęskno mi, Panie…

                                               Michael Z.

                                                 klasa II c

*** [Do ludzi…]